නව ආණ්ඩුකාරවරු දෙදෙනෙක් දිවුරුම් දෙති

0

දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතා ද වයඹ පළාත් අණ්ඩුකාරවරයා ලෙස නසීර් අහමඩ් මහතා ද ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නේය.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *