මොසැම්බික් යාත්‍රා අනතුරකින් 100කට අධික පිරිසක් මිය ගිය බව එරට ජනපති පවසයි

0

මොසැම්බික් හි උතුරු වෙරළට ඔබ්බෙන් වූ පාරු බෝට්ටුවක් ගිලී යාමෙන් පුද්ගලයින් 100 කට වැඩි පිරිසක් මිය ගිය බව ජනාධිපති ෆිලිපේ නියුසි සඳුදා ප්‍රකාශ කළ අතර තවත් 20 කට ආසන්න පිරිසක් තවමත් අතුරුදහන් වී ඇත.

රටේ සමුද්‍රීය ප්‍රවාහන ආයතනයේ (INTRASMAR) නිලධාරියෙකු පැවසුවේ මගීන් 130 දෙනෙකු රැගත් යාත්‍රාව අධික ලෙස පැටවූ ධීවර යාත්‍රාවක් වන අතර එයට මිනිසුන් ප්‍රවාහනය කිරීමට බලපත්‍රයක් නොමැති බවයි.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *