‘කවුරු උසාවි ගියත් ජනපතිවරණය මේ වසරේ’ජනපති පවසයි

0

මෙම වසරේ දී කවුරු අධිකරණයට ගිය ජනාධිපතිවරණය පවත්වන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පෙරේදා (ජූලි 6) පවසන ලදි.

ජනාධිපතිවරයා අනතුරුව පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සහ පළාත් සභා මැතිවරණය පවත්වන බව ද සඳහන් කළේ ය.

ඇතැම් අය පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීම අවශ්‍ය බවට ප්‍රකාශ කරන මුත් රජය පළමුව ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමට දැනට තීරණය කර තිබෙන බව ද හෙතෙම සඳහන් කරන ලදි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *